• ONBAO 2024-06-21
 • Select your language
Shenzhen Shahe Golf Club
+
 • 0755-26900111
1234
  Local language
 • 深圳沙河高尔夫球会
 • shēn zhèn shā hé gāo ěr fū qiú huì
  Category
 • Sports/Leisure > Golf
  Address
 • Guangdong Shenzhen Nanshanqu 白石路1号
 • distance [서울]from 2,083.3km