• ONBAO 2024-06-21
 • Select your language
Hong Kong Golf Club in Fanling Golf Course
+
 • 0852-2670-1211
1234
  Local language
 • 香港哥尔夫球会粉岭高尔夫球场
 • xiāng gǎng gē ěr fū qiú huì fěn lǐng gāo ěr fū qiú chǎng
  Category
 • Sports/Leisure > Golf
  Address
 • Hongkong Hong Kong Island Central and Western District 香港新界粉岭约1号
 • distance [서울]from 2,078.2km