• ONBAO 2024-03-01
 • Select your language
Orion Food (Shanghai) Co., Ltd.
+
 • 021 6921 1888
1234
  Local language
 • 好丽友食品(上海)有限公司
 • hǎo lì yǒu shí pǐn ( shàng hǎi ) yǒu xiàn gōng sī
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Food/Processing
  Address
 • Shanghai Shanghai Area Qingpuqu 青浦工业园区 外青松公路 5151号
 • distance [서울]from 888.6km