• ONBAO 2020-11-30
 • Select your language
Howard Johnson Caida Plaza
+
 • 021-55579999
1234
  Local language
 • 上海财大豪生大酒店
 • shàng hǎi cái dà háo shēng dà jiǔ diàn
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Yangpuqu 武东路 188号
 • distance [서울]from 857.5km