• ONBAO 2020-02-25
 • Select your language
Korean Air Wulumuqi
+
 • 159-9919-6100
1234
  Local language
 • 乌鲁木齐地窝堡国际机场 大韩航空
 • wū lǔ mù qí dì wō bǎo guó jì jī chǎng dà hán háng kōng
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Plain/Train/Boat/Bus
  Address
 • Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wulumuqi City Wulumuqixian 乌鲁木齐地窝堡国际机场
 • distance [서울]from 3,368.7km