• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
TIANJIN XINYU TEXTILE CO.,LTD
+
 • 022-24390840
1234
  Local language
 • 天津新宇纺织品有限公司
 • tiān jīn xīn yǔ fǎng zhī pǐn yǒu xiàn gōng sī
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Fiber/Textiles/Clothing
  Address
 • Tianjin Tianjin Area Dongliqu 驯海路4号新立毛纺厂内
 • distance [서울]from 856.5km