• ONBAO 2022-05-25
 • Select your language
Jinshitan Gold Coast beach
+
 • 0411-87902010
1234
  Local language
 • 金石滩黄金海岸浴场
 • jīn shí tān huáng jīn hǎi àn yù chǎng
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Tourist Sites
  Address
 • Jinzhouqu Dalian Liaoning 
 • distance [서울]from 464.9km