• ONBAO 2023-06-09
 • Select your language
Starbucks (Tianjin Hisense Stores)
+
 • 022-23198376
1234
  Local language
 • 星巴克(天津海信店)
 • xīng bā kè( tiān jīn hǎi xìn diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Tianjin Tianjin Urban Hepingqu 解放北路188号海信广场2层及3层
 • distance [서울]from 867.8km