• ONBAO 2022-01-25
 • Select your language
Grand Holiday Hotel
+
 • 0755-61389999
1234
  Local language
 • 格兰德假日酒店
 • gé lán dé jiǎ rì jiǔ diàn
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 滨河大道5022号联合广场B座 518033
 • distance [서울]from 2,077.2km