• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
Jinyi interpersonal Studios
+
 • 0755-82801169
1234
  Local language
 • 金逸国际影城
 • jīn yì guó jì yǐng chéng
  Category
 • Showcase /Theater > Cinema
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福华一路3号怡景中心城G楼 518048
 • distance [서울]from 2,077.2km