• ONBAO 2023-12-08
 • Select your language
Tairyo Teppanyaki(fumindian)
+
 • 0755-88307658
1234
  Local language
 • 大渔铁板烧(福民店)
 • dà yú tiě bǎn shāo (fú mín diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Japanses Food
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福民路9号福民佳园2楼 518048
 • distance [서울]from 2,078.1km