• ONBAO 2022-09-28
 • Select your language
Daoxiang(zhongxinchengdian)
+
 • 0755-82801180
1234
  Local language
 • 稻香酒家(中心城店)
 • dào xiāng jiǔ jiā (zhōng xīn chéng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > South-East Asia Food
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福华一路3号台景中心城1楼1001号518031
 • distance [서울]from 2,077.2km