• ONBAO 2022-10-04
 • Select your language
Baiwei Chuanhang(guangdadian)
+
 • 021-64832393
1234
  Local language
 • 百味川行(光大店)
 • bǎi wèi chuān háng (guāng dà diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Xuhuiqu 柳州路427号 200235
 • distance [서울]from 873.5km