• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
xiangeqing(zhonggangchengdian)
+
 • 0755-82881288
1234
  Local language
 • 湘鄂情(中港城店)
 • xiāng è qíng (zhōng gǎng chéng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福强路3004号中港城5楼 518017
 • distance [서울]from 2,079.4km