• ONBAO 2023-03-22
 • Select your language
Xiangxuan(guangdadian)
+
 • 021-64822197
1234
  Local language
 • 湘轩酒楼(光大店)
 • xiāng xuān jiǔ lóu (guāng dà diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Xuhuiqu 柳州路411号 200235
 • distance [서울]from 873.6km