• ONBAO 2022-01-27
 • Select your language
Shenjiang Holiday Restaurant
+
 • 022-24138866
1234
  Local language
 • 申江假日饭店
 • shēn jiāng jiǎ rì fàn diàn
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Tianjin Tianjin Urban Hedongqu 八纬路100号 300012
 • distance [서울]from 867.0km