• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
xinqizhoudian(xietuludian)
+
 • 021-63054237
1234
  Local language
 • 心琪粥店(斜土路店)
 • xīn qí zhōu diàn (xié tǔ lù diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Fusion/Fast food
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Luwanqu 斜土路782号 200023
 • distance [서울]from 868.1km