• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
Shenzhen Chaomei Real Estate Brokerage Co., Ltd., China Hong Kong City Branch
+
 • 0755-83845050
1234
  Local language
 • 深圳市超美房地产经纪有限公司中港城分公司
 • shēn zhèn shì chāo měi fáng dì chǎn jīng jì yǒu xiàn gōng sī zhōng gǎng chéng fèn gōng sī
  Category
 • Estate/Construction/Decoration > Estate
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福强路3004号中港城7204-A2号铺 518048
 • distance [서울]from 2,079.4km