• ONBAO 2022-01-27
 • Select your language
eluosilianbangzhushenyangzonglingshiguan
+
 • +86 24-23223927
1234
  Local language
 • 俄罗斯联邦驻沈阳总领事馆
 • é luó sī lián bāng zhù shěn yáng zǒng lǐng shì guǎn
  Category
 • Organizations/Groups/Religion > Agencies/Representative Offices
  Address
 • Huangguqu Shenyang Liaoning 纬路31号 110002
 • distance [서울]from 565.1km