• ONBAO 2021-12-01
 • Select your language
Yangdaye Meat In Hot Pot(lanqiyingdian)
+
 • 010-62563621
1234
  Local language
 • 羊大爷涮肉坊(蓝旗营店)
 • yáng dà yé shuàn ròu fāng (lán qí yíng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Beijing Beijing Urban Haidianqu 清华南路1号 100083
 • distance [서울]from 961.9km