• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
yipinjujiudianshigongyu(yipinjuyitiandian)
+
 • 0755-82823348
1234
  Local language
 • 一品居酒店式公寓(一品居益田店)
 • yī pǐn jū jiǔ diàn shì gōng yù (yī pǐn jū yì tián diàn)
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 益田路3013号南方国际广场B座203室 518048
 • distance [서울]from 2,078.3km