• ONBAO 2024-07-22
 • Select your language
ziyuan teahouse(zhongxinshuchengdian)
+
 • 0755-23992183
1234
  Local language
 • 紫苑茶馆(中心书城店)
 • zǐ yuàn chá guǎn (zhōng xīn shū chéng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 红荔路中心书城南区S219号 518035
 • distance [서울]from 2,076.2km