• ONBAO 2021-09-25
 • Select your language
Haishixian
+
 • 021-56980198
1234
  Local language
 • 海世鲜燕鲍翅海鲜酒家
 • hǎi shì xiān yàn bào chì hǎi xiān jiǔ jiā
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Zhabeiqu 洛川东路490号 200072
 • distance [서울]from 862.5km