• ONBAO 2024-03-01
 • Select your language
yumizhou(huanggangdian)
+
 • 0755-22300666
1234
  Local language
 • 渔米粥(皇岗店)
 • yú mǐ zhōu (huáng gǎng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 金田路皇岗商业城2楼 518045
 • distance [서울]from 2,078.1km