• ONBAO 2024-06-21
 • Select your language
tengxunshenzhenzongbu
+
 • 0755 8376 5566
1234
  Local language
 • 腾讯深圳总部
 • téng xùn shēn zhèn zǒng bù
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Electronic/ Communications
  Address
 • Guangdong Shenzhen Nanshanqu 高新科技园中区一路 腾讯大厦
 • distance [서울]from 2,083.9km