• ONBAO 2022-01-27
 • Select your language
Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.
+
 • 0571-86517998
1234
  Local language
 • 杭州娃哈哈集团有限公司
 • háng zhōu wá hā hā jí tuán yǒu xiàn gōng sī
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Food/Processing
  Address
 • Zhejiang Hangzhou Jiangganqu 14号大街
 • distance [서울]from 1,012.9km