• ONBAO 2024-06-17
 • Select your language
China Europe International Business School
+
 • 0755-33378111
1234
  Local language
 • 中欧国际工商学院(深圳分校)
 • zhōng ōu guó jì gōng shāng xué yuàn ( shēn zhèn fēn xiào )
  Category
 • School/Institute/Library > University
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 益田路6003号 荣超中心 A座 8层
 • distance [서울]from 2,076.7km