• ONBAO 2022-01-20
 • Select your language
Shandong Airlines CO., LTD.
+
 • 0531-85698666
1234
  Local language
 • 山东航空股份有限公司
 • shān dōng háng kōng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Plain/Train/Boat/Bus
  Address
 • Shandong Jinan Lixiaqu 二环东路5746号 山东航空大厦
 • distance [서울]from 883.1km