• ONBAO 2022-01-20
 • Select your language
China Resources Snow Breweries (China) Co., Ltd.
+
 • 010 6517 9898
1234
  Local language
 • 华润雪花啤酒(中国)有限公司
 • huá rùn xuě huā pí jiǔ ( zhōng guó ) yǒu xiàn gōng sī
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Food/Processing
  Address
 • Beijing Beijing Urban Dongchengqu 建国门北大街8号华润大厦306室
 • distance [서울]from 950.2km