• ONBAO 2023-03-22
 • Select your language
China State Construction Engineering Corporation
+
 • 010 8808 2888
1234
  Local language
 • 中国建筑工程总公司
 • zhōng guó jiàn zhù gōng chéng zǒng gōng sī
  Category
 • Estate/Construction/Decoration > General Construction
  Address
 • Beijing Beijing Urban Haidianqu 三里河路15号中建大厦
 • distance [서울]from 959.0km