• ONBAO 2022-08-19
 • Select your language
Samsung Heavy Industries (Ningbo) Co.,Ltd.
+
1234
  Local language
 • 三星重工业(宁波)有限公司
 • Sānxīng zhònggōngyè (níngbō) yǒuxiàn gōngsī
  Category
 • Manufacturing/Trading /Business > Device /Equipment
  Address
 • Zhejiang Ningbo Zhenhaiqu 
 • distance [서울]from 971.0km