Guangdongcun
Total 100
 • Guangdongcun
 • Helong City Yanbian Korean Autonomous Prefecture Jilin
 • ~0.0km
 • Gengshen Murdered Zhangyandong massacre site
 • Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture Helong City
 • ~3.3km
 • Longjing Stadium
 • Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture Longjing City
 • ~3.3km
 • Longjing Piyan Mountain
 • Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture Longjing City
 • ~4.3km
 • Kang Kyŏng-ae Monument
 • Helong City Yanbian Korean Autonomous Prefecture Jilin
 • ~4.3km
 • Longjing A pine pavilion
 • Longjing City Yanbian Korean Autonomous Prefecture Jilin
 • ~4.5km
 • Dongheung School Site
 • Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture Longjing City
 • ~5.6km
 • Longjing Jingquan
 • Longjing City Yanbian Korean Autonomous Prefecture Jilin
 • ~6.3km
 • Longjing High school
 • Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture Longjing City
 • ~6.5km
 • Yundongju Memorial-Daesung Middle School Site
 • Longjing City Yanbian Korean Autonomous Prefecture Jilin
 • ~6.5km