Korea Electrotechnology Research Institute
Total 16
 • B&C Bakery
 • Nampo-dong 2(i)-ga Jung-gu Busan
 • ~30.3km
 • Baekgudang
 • Jungang-dong 4(sa)-ga Jung-gu Busan
 • ~30.4km
 • Citron Bakery
 • Oncheon 2(i)-dong Dongnae-gu Busan
 • ~32.4km
 • Momos Coffee
 • Busan Geumjeong-gu Bugok-dong
 • ~33.7km
 • Daehan Ice Gooddak
 • Myeongnyun 2(i)-dong Dongnae-gu Busan
 • ~34.2km
 • Wonders Brunch Cafe
 • Busan Suyeong-gu Gwangan 2(i)-dong
 • ~36.5km
 • Safe Sangsang
 • Gyeongsangnam-do Geoje-si Irun-myeon
 • ~38.0km
 • Ops Haeundae
 • Jung 1(il)-dong Haeundae-gu Busan
 • ~40.5km
 • Cafe Favor Eat
 • Busan Haeundae-gu Jung-dong
 • ~42.4km
 • Rooftop Cafe
 • Busan Haeundae-gu Jung-dong
 • ~43.4km