• ONBAO 2022-01-18
 • Select your language
Crowne Plaza Hotel
+
 • 021-61458888
1234
  Local language
 • 上海银星皇冠假日酒店
 • shàng hǎi yín xīng huáng guān jià rì jiǔ diàn
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Changningqu 番禺路 400号
 • distance [서울]from 870.1km