• ONBAO 2022-08-18
 • Select your language
Starbucks (Yijing Central Walk Shops)
+
 • 0755-82801489
1234
  Local language
 • 星巴克(怡景中心城店)
 • xīng bā kè( yí jǐng zhōng xīn chéng diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福华路大中华交易广场西侧怡景中心城G层FG012号
 • distance [서울]from 2,077.2km