• ONBAO 2023-03-22
 • Select your language
jiudingtianxiangshenggongshe
+
 • 022-88267755
1234
  Local language
 • 九鼎天相声公社
 • jiǔ dǐng tiān xiàng shēng gōng shè
  Category
 • Restaurants/Cafes > Cafe/TeaShop
  Address
 • Tianjin Tianjin Urban Hexiqu 南北大街2号光华剧院小剧场 300210
 • distance [서울]from 865.8km