• ONBAO 2024-06-21
 • Select your language
Shenzhen Xili Golf & Country Club
+
 • 0755-26552888
1234
  Local language
 • 深圳西丽高尔夫乡村俱乐部
 • shēn zhèn xī lì gāo ěr fū xiāng cūn jù lè bù
  Category
 • Sports/Leisure > Golf
  Address
 • Guangdong Shenzhen Nanshanqu 西丽镇塘朗村
 • distance [서울]from 2,075.9km