• ONBAO 2023-09-25
 • Select your language
GreenTree Inn(fuxingludian)
+
 • 0755-83377998
1234
  Local language
 • 格林豪泰酒店(福星路店)
 • gé lín háo tài jiǔ diàn (fú xīng lù diàn)
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福星路145号 518033
 • distance [서울]from 2,075.8km