• ONBAO 2022-08-18
 • Select your language
GDH Inn(huahaidian)
+
 • 0755-89813126
1234
  Local language
 • 粤海之星酒店(华海店)
 • yuè hǎi zhī xīng jiǔ diàn (huá hǎi diàn)
  Category
 • Travelling/Entertaiment > Hotel
  Address
 • Guangdong Shenzhen Futianqu 福华路80号 518033
 • distance [서울]from 2,075.7km