• ONBAO 2020-11-30
 • Select your language
Papa John's(yanshaaotelaisidian)
+
 • 010-87386501
1234
  Local language
 • 棒约翰比萨(燕莎奥特莱斯店)
 • bàng yuē hàn bǐ sà (yàn shā ào tè lái sī diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Fusion/Fast food
  Address
 • Beijing Beijing Urban Chaoyang 东四环南路9号燕莎奥特莱斯2期1015号 100124
 • distance [서울]from 945.1km