• ONBAO 2022-08-19
 • Select your language
beidaboyaguojizhongxinzhongcanting
+
 • 010-82689999
1234
  Local language
 • 北大博雅国际中心中餐厅
 • běi dà bó yǎ guó jì zhōng xīn zhōng cān tīng
  Category
 • Restaurants/Cafes > Chinese Food
  Address
 • Beijing Beijing Urban Haidianqu 中关村北大街127号北大博雅国际中心内 100084
 • distance [서울]from 962.3km