• ONBAO 2022-01-27
 • Select your language
kaoboshi(chezhannanludian)
+
 • 021-65929125
1234
  Local language
 • 烤博士(车站南路店)
 • kǎo bó shì (chē zhàn nán lù diàn)
  Category
 • Restaurants/Cafes > Korean Food
  Address
 • Shanghai Shanghai Urban Hongkouqu 车站南路340号世纪联华超市1楼200434
 • distance [서울]from 859.3km